Általános szerződési feltételek


Utoljára frissítve: 03.02.2023


A Lifestyle by BioTechUSA SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI


Üdvözöljük a Lifestyle by BioTechUSA alkalmazás oldalán! Kérjük, hogyolvassa el figyelmesen az alábbi szabályokat, tekintettel arra, hogy aLifestyle by BioTechUSA szolgáltatásainak igénybevételével Ön, mintfelhasználó elfogadja a Lifestyle by BioTechUSA weboldal és alkalmazáshasználatának általános szerződési feltételeit és szabályait. Kérjük, hogyamennyiben nem járul hozzá és nem fogadja el az alábbi szerződésifeltételeket, úgy ne vegye igénybe a szolgáltatásainkat.


Általános feltételek


A Lifestyle by BioTechUSA szolgáltatásait a www.lifestyleapp.biotechusa.hu weblapon, valamint külön, az App Store-ból és a Google Play Store-ból letölthető alkalmazásként lehet igénybe venni. Az egyértelműség kedvéért ezeket együttesen „Lifestyle by BioTechUSA App szolgáltatásnak”, „Lifestyle by BioTechUSA App szolgáltatásoknak” vagy egyszerűen „Lifestyle by BioTechUSA App”-nek nevezzük.

Szolgáltatásunk keretében egyedi táplálkozási terveket dolgozunk ki a felhasználók számára a felhasználó által megadott információk alapján, továbbá biztosítunk egy videomodult, amely Kiss Virág által vezetett edzések sorozatát tartalmazza. A Lifestyle by BioTechUSA szolgáltatásai figyelembe veszik a felhasználó elérni kívánt céljait is, amelyeket a felhasználó egyénileg határoz meg szolgáltatásunk használata keretében. A Lifestyle by BioTechUSA szolgáltatásait a


A Lifestyle by BioTechUSA App tulajdonosa és kezelője a Diet and Wellness sp. z o.o. [Diet and Wellness spółka z ograniczoną odpowiedzialnością], melynek székhelye Varsóban, az ul. Modelowa 3, 02-797 Warszawa címen található, a lengyel Cégjegyzékbe KRS 0000440420 bejegyzett társaság, melynek adószáma [NIP] 5252544624, statisztikai száma [REGON] 146412710 (a továbbiakban: „Diet and Wellness” vagy Szolgáltató).


A Lifestyle by BioTechUSA használatával Ön, mint felhasználó (a továbbiakban: Ön vagy felhasználó) a Diet and Wellness-szel lép szerződéses jogviszonyba, amely szerződéses jogviszony elválaszthatatlan részét képezik a Lifestyle by BioTechUSA szolgáltatás jelen általános szerződési feltételei.


A Lifestyle by BioTechUSA szolgáltatásait a felhasználó kizárólag akkor veheti igénybe, ha elmúlt 16 éves, és elfogadta a Lifestyle by BioTechUSA általános szerződési feltételeit. Amennyiben a felhasználó megsérti a Lifestyle by BioTechUSA webhely és applikáció használatának feltételeit és szabályait, úgy Szolgáltató jogosult a felhasználó fiókjának törlésére.


Felhasználónak a Lifestyle by BioTechUSA alkalmazás használatának megkezdéséhez:


- regisztrálnia kell egy felhasználói fiókot a www.lifestyleapp.biotechusa.hu webhelyen vagy a Lifestyle by BioTechUSA alkalmazásban,

- az orvosával konzultálnia kell, egyeztetve, hogy nincs-e ellenjavallata a jelen Szolgáltatás keretében nyújtott étrendnek, diétának, valamint edzésnek valamint folyamatosan tájékoztatnia kell az orvosát, hogy arról,
- hogy a Lifestyle by BioTechUSA dietetikus terveit, valamint edzéseit alkalmazza,

- köteles kizárólag valós személyes adatok és az egészségi állapotára vonatkozóan valós információk közlésére.


Felhasználó köteles a Lifestyle by BioTechUSA alkalmazáshoz szükséges belépési adatait védetten, harmadik személyek számára nem hozzáférhető módon őrizni. Soha ne árulja el a felhasználói nevét és a jelszavát harmadik személynek.


Felhasználó kizárólag a Lifestyle by BioTechUSA alkalmazásban létrehozott saját fiókját használhatja. Tilos harmadik személynek hozzáférést biztosítania a fiókjához.


A Lifestyle by BioTechUSA szolgáltatásait kizárólag saját célra használhatja. Szolgáltató nem járul hozzá ahhoz, hogy a Lifestyle by BioTechUSA szolgáltatást felhasználó részben vagy egészben bármilyen más célra használja, különösen, de nem kizárólagosan nem járul hozzá ahhoz, hogy más személyek részére nyújtott tanácsadási vagy információs jelleggel, valamint összehasonlítás vagy betekintés céljából hozzáférhetővé tegye.


Felhasználó köteles a Lifestyle by BioTechUSA szolgáltatásait a Lifestyle by BioTechUSA szolgáltatás általános szerződési feltételeinek, a hatályos jogszabályoknak, valamint az online szolgáltatásokra irányadó követelményeknek és kialakult jó gyakorlatnak megfelelően használni.


A Lifestyle by BioTechUSA szolgáltatások használata során tilos:


- a www.lifestyleapp.biotechusa.hu webhelyen és a Lifestyle by BioTechUSA alkalmazásban bármely, jogtalannak minősülő vagy olyan jellegű anyagot vagy tartalmat közzétenni, beleértve ebbe azokat, amelyek sértik a Diet and Wellness vagy harmadik személyek jogait, sértő, vulgáris vagy egyéb jogszabályba ütköző tartalommal bírnak,

- Bármilyen erotikus vagy pornográf jellegű anyagot vagy ilyen anyagok használatára szolgáló információkat közzétenni, személyes adatokat vagy harmadik személyek arcképét közzétenni,

- harmadik személyekkel folytatott, magánjellegű beszélgetések vagy levelezés tartalmát közzétenni ezeknek a személyeknek a hozzájárulása nélkül,

- az elektronikus kommunikáció eszközeivel bármely mértékben visszaélni különösen, de nem kizárólagosan a Lifestyle by BioTechUSA szolgáltatásainál közvetlenül vagy közvetetten igénybe vett teleinformatikai rendszereinek stabilitását veszélyeztető vagy azok túlterhelését okozó módon.


Felhasználóként Ön viseli az internetre csatlakozással, annak elérésével, valamint a Lifestyle by BioTechUSA szolgáltatásokhoz igénybe


Szellemi tulajdon védelme és a közzétett tartalomért vállalt felelősség


Az anyagok, amelyeket a felhasználók rendelkezésére bocsátunk a Lifestyle by BioTechUSA egyes szolgáltatásainak keretében, valamint a Lifestyle by BioTechUSA webhely, illetve a Lifestyle by BioTechUSA alkalmazás kinézete és tartalma a Diet and Wellness kizárólagos tulajdona, és a szellemi tulajdon védelme alá esik.


Tájékoztatjuk, hogy:


- tekintettel az Internet nyilvános jellegére – és arra, hogy a Lifestyle by BioTechUSA szolgáltatások nyújtása azon keresztül történik –a szolgáltatás igénybevétele együtt jár annak kockázatával, hogy harmadik személyek beleavatkozhatnak a Diet and Wellness és Felhasználó közötti adatátvitelbe. Ezért különös figyelmet fordítunk adatai biztonságára, ugyanakkor felhívjuk figyelmét annak kockázatára, hogy harmadik személyek jogtalanul hozzáférhetnek a felhasználó Lifestyle by BioTechUSA App webhelyen lévő fiókjához abban az esetben is, ha bejelentkezve marad, annak ellenére, hogy az adott pillanatban éppen nem használja a szolgáltatásunkat;

- a telekommunikációs rendszerek karbantartásának ideje alatt a hozzáférés a Lifestyle by BioTechUSA App szolgáltatáshoz nehezebb lehet vagy az ellehetetlenülhet, amiért Szolgáltatóként nem vállalunk felelősséget. Vállaljuk, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy az ilyen nehézségek a lehető legritkábban vagy a lehető legrövidebb időtartamra forduljanak elő;

- a felhasználók által a Lifestyle by BioTechUSA App szolgáltatás vonatkozásában közzétett bármely vélemény vagy megjegyzés kizárólag a felhasználók személyes véleménye.


A hatályos jogszabályok értelmében nem vagyunk kötelesek felügyelni a felhasználóknak a Lifestyle by BioTechUSA App szolgáltatás vonatkozásában közzétett véleményét vagy megjegyzéseit. Abban az esetben, ha Szolgáltatóhoz bejelentés érkezik arra vonatkozóan, hogy egy vélemény vagy megjegyzés jogsértő, eltávolítjuk az ilyen tartalmat, és jogosultak vagyunk korlátozni vagy megszüntetni a felhasználó hozzáférését a Lifestyle by BioTechUSA App szolgáltatásban lévő felhasználói fiókjához. Nem vállalunk felelősséget a felhasználók magánvéleményének vagy megjegyzéseinek tartalmáért, különösen nem, ha a felhasználók ilyen publikációi sértik harmadik személyek bármely jogát. Indokolt esetekben kötelesek lehetünk kiadni hatóságnak vagy más erre jogosult, hatáskörrel rendelkező szerveknek annak a személynek az adatait, aki a megjegyzésével vagy véleményével jogszabályt sértett.


Műszaki feltételek


Annak érdekében, hogy a felhasználó használni tudja a Lifestyle by BioTechUSA App szolgáltatásait a következő műszaki követelményeket kell együttesen teljesülnie:


- a felhasználónak hozzáféréssel kell rendelkeznie egy eszközhöz, amivel böngészni tudja a weboldalakat, illetve használni tudja a mobil alkalmazásokat;

- az előző pontban említett eszköznek aktív internetkapcsolattal kell rendelkeznie;

- az előző pontban említett eszközre megfelelően telepítve kell legyen a Windows 7 operációs rendszer vagy ennél újabb verziójú Microsoft operációs rendszer, vagy Apple macOS 10.12 verziójú vagy újabb operációs rendszer, illetve Android 7.0 vagy iOS 11.4.1 verziójú vagy újabb operációs rendszer.


Ha a felhasználó a Lifestyle by BioTechUSA App szolgáltatásait a www.lifestyleapp.biotechusa.hu webhely alkalmazásával veszi igénybe, szüksége lesz:


- a felhasználónak az eszközre – amivel böngészni tudja a weboldalakat, illetve használni tudja a mobil alkalmazásokat –megfelelően telepített, aktuális verziójú Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera vagy Safari internetes böngészőre, amely eszköznek a képernyőjén az interneten webes szolgáltatáson keresztül kapcsolódó hipertext (HTML) dokumentumokat tud megjeleníteni;

- az előző pontban hivatkozott, a felhasználó által használt internetes böngészőben engedélyezve kell lenniük a süti fájloknak; a felhasználó által használt internetes böngészőben, amelyről az előző pontban szó van, bekapcsolva kell lennie a Java Script támogatásának;

- az előző pontban hivatkozott eszköznek aktív kapcsolattal kell rendelkeznie az internethez, és azon telepítve kell legyen az Adobe Flash Player program 30.0 vagy ennél újabb verziója.


A Lifestyle by BioTechUSA App szolgáltatást más operációs rendszerrel rendelkező eszközön is lehet használni, de ilyen esetben, műszaki okokból nehézségek léphetnek fel a Lifestyle by BioTechUSA App szolgáltatások használatakor, amiért Szolgáltató felelősséget nem vállal.


A szerződés keretében, előfizetés ellenében nyújtott Lifestyle by BioTechUSA App szolgáltatások Mi a Lifestyle by BioTechUSA App szolgáltatás?

A Diet and Wellness által a felhasználóknak nyújtott szolgáltatás egy egyéni táplálkozási tervet tartalmazó program, amelyet a felhasználó által megadott feltételek és beállítások alapján állít össze, és figyelembe veszi a felhasználó által kitűzött célt az összes további funkcióval együtt.


Lifestyle by BioTechUSA App szolgáltatásokra vonatkozó előfizetés igénybevételének feltételei


A felhasználónak az előfizetés ellenében nyújtott Lifestyle by BioTechUSA App szolgáltatások használatához aktív felhasználói fiókra,


Az előfizetéshez kötött Lifestyle by BioTechUSA App szolgáltatások igénybevételének megkezdéséhez a felhasználónak:


- ki kell választani az egyik táplálkozási tervet,

- a regisztráció során vagy a Lifestyle by BioTechUSA App szolgáltatáshoz tartozó fiókjának beállításaiban meg kell adnia az első egyéni táplálkozási terv összeállításához szükséges információkat,

- ki kell választani annak az időszaknak a hosszát, amire megvásárolja a Lifestyle by BioTechUSA App szolgáltatást, meg kell fizetnie az előfizetés díját.


Tekintettel arra, hogy a Diet and Wellness a Lifestyle by BioTechUSA App szolgáltatást akként nyújta, hogy digitális tartalmat biztosít a felhasználóknak, a felhasználó (Ön) a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a Lifestyle by BioTechUSA App Services használata azonnal megkezdődik, miután a választott előfizetési díjának befizetése jóváírásra került a Diet és Wellness bankszámláján. Ha fogyasztóként vásárol, akkor a jogszabályok értelmében Önt a digitális tartalom megvásárlása esetében automatikus törvényes elállási jog illeti meg. Ugyanez érvényes a digitális tartalomra vonatkozó előfizetés vásárlására is. Amikor azonban digitális tartalmat vásárol, Ön beleegyezik abba, hogy a digitális tartalom azonnal hozzáférhetővé válik az Ön számára, és tudomásul veszi, hogy ennek következtében lemond az automatikus törvényes elállási jogáról. Ez azt jelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával és a termék megvásárlásával Ön beleegyezik abba, hogy a Lifestyle by BioTechUSA App szolgáltatás használata a választott előfizetési díj befizetésének Diet and Wellness bankszámláján történő jóváírását követően azonnal megkezdődik, és tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás használatával ezáltal lemond 14 napos törvényes elállási jogáról.


A Lifestyle by BioTechUSA App előfizetett szolgáltatásnyújtásának feltételei


A Lifestyle by BioTechUSA App szolgáltatások használatát a felhasználó akkor kezdheti meg, miután a kiválasztott előfizetés díjának teljes összege beérkezett a Diet and Wellness rendszerébe.


A Lifestyle by BioTechUSA App szolgáltatások használatának megkezdésével a felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy:


- a Lifestyle by BioTechUSA App előfizetett szolgáltatásainak magas minőségű, megfelelő teljesítéséhez és működéséhez a felhasználónak a valóságnak megfelelően kell megadnia a Szolgáltató által kért adatokat,

- előfordulhat, hogy bizonyos fajtájú táplálkozási terv használata ki van zárva, ha annak alkalmazásával szemben egészségügyi ellenjavallatok állnak fenn. Ha megkezdi a Lifestyle by BioTechUSA App szolgáltatások használatát, azzal egyidejűleg a felhasználó igazolja és nyilatkozik arról, hogy konzultált a megfelelő orvossal annak érdekében, hogy megkapjon minden ajánlást vagy ellenjavallatot a kiválasztott táplálkozási terv alkalmazásával kapcsolatban,

- az egyéni táplálkozási terv lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egy megadott testsúly elérését és megtartását megkönnyítő táplálkozási tervet állítson össze, amely testsúly nem lehet kisebb, mint az Egészségügyi Világszervezet által az adott testtömeg-indexszel (BMI) meghatározott helyes testtömeg,

- az egyéni táplálkozási tervek, annak ellenére, hogy az aktuális tudományos ismeretek alapján lettek összeállítva, az emberi szervezet sajátosságai és összetettsége miatt nem garantálják az Ön által kitűzött hatás és cél elérését, így erre vonatkozóan a Diet and Wellness nem vállal felelősséget, azt kifejezetten kizárja, így felelősségre nem vonható.


Díjak és azok esedékessége


A fizetős Lifestyle by BioTechUSA App szolgáltatások igénybevételének egyik feltétele, hogy a felhasználó megvásárolt előfizetéssel rendelkezzen.


A 3 napos próbaidőszak a weboldalon történő előfizetésre nem vonatkozik, kizárólag az applikáció letöltése esetén érvényes. A próbaidőszak lejártát követően automatikusan előfizetsz az általad választott csomagra. Az előfizetést bármikor lemondhatod a próbaidőszak alatt, fizetési kötelezettség nélkül. Amennyiben a 3 napos próbaidőszak lejártát követően kerül sor az előfizetés lemondására, a felhasználó a kiválasztott szolgáltatásért fizetendő díjat köteles megfizetni, annak visszatérítésére nincs lehetőség.


A felhasználó által kiválasztott előfizetés aktiválása azon a napon történik meg, amikor a Diet and Wellness részéről megtörtént a befizetés könyvelésének visszaigazolása.


Az előfizetés érvényességi idejének számítása napokban történik, az aktiválásakor kezdődik, és az adott előfizetés érvényességi időszakának utolsó napjáig tart.


Az előfizetés érvényességi időszaka nem osztható fel és azt nem lehet megszakítani.


Abban az esetben, ha az adott előfizetési időszak lejárata előtt a felhasználó megefizeti az újabb előfizetést a Lifestyle by BioTechUSA App szolgáltatásra, az így kiegyenlített előfizetés időtartama meghosszabbodik annyi nappal, amennyi még az előzőleg megvásárolt előfizetésből fennmaradt.


A Lifestyle by BioTechUSA App szolgáltatások a következő előfizetési időszakokra érhetők el


Előfizetési időszak

Díj


30 nap (1 hónap)


4990,- Ft


90 nap (3 hónap)


9990,- Ft


360 nap (12 hónap)


34.990,- Ft


Az előfizetési díjak magyar forintban (HUF) értendők, azok bruttó díjak, vagyis tartalmazzák az általános forgalmi adót (ÁFA).


Előfizetést csak előrefizetéssel lehet vásárolni, a megfelelő összegnek az elérhető fizetési módok egyikével történő kiegyenlítéssel.


Azzal, hogy a felhasználó előfizet az alkalmazásra – akár a weboldalon, akár az App Store vagy a Google Play áruházon keresztül –hozzájárul előfizetése automatikus megújításához.


Amennyiben a felhasználó az előfizetési időszak érvényességi idejének végét megelőzően az előfizetését nem mondja le, úgy az előfizetése automatikusan megújul. Az előfizetés automatikus megújulásának díja szolgáltató részéről vissza nem térítendő.


A felhasználó előfizetésének automatikus megújítását bármikor lemondhatja. Felhasználói fiókjába belépve az app.lifestyleapp.biotechusa.hu oldalon az „Előfizetési terv” menüponton belül lemondhatja az előfizetés automatikus megújítását, illetve ugyanezt megteheti az App Store vagy Google Play fiókjából.


Az előfizetés automatikus megújításának lemondása nem érinti a felhasználó érvényben lévő előfizetését, az korlátozás nélkül működik tovább a már befizetett időszak teljes tartama alatt.


A Lifestyle by BioTechUSA App szolgáltatásban regisztrált fiók zárolása vagy törlése


Abban az esetben, ha a felhasználó jogszabályokkal vagy a Lifestyle by BioTechUSA App szolgáltatások felhasználási feltételeivel ellentétes tartalmat tesz közzé, jogunkban áll letiltani a hozzáférését a Lifestyle by BioTechUSA App szolgáltatásokhoz az ügy tisztázásáig szükséges időre vagy a jogsértő, illetve a szerződéses feltételekbe ütköző tartalom eltávolításáig.


Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy az a tény, hogy a Diet and Wellness letiltja a Lifestyle by BioTechUSA App szolgáltatások használatát, a jelen felhasználási feltételek értelmében nem szakítja meg vagy nem függeszti fel az előfizetés érvényességét.


A fiók törlése


A felhasználó bármikor törölheti a felhasználói fiókját a Lifestyle by BioTechUSA App szolgáltatásban.


Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató törölheti felhasználói fiókját, ha figyelmeztetés, továbbá a fiók letiltása ellenére továbbra is súlyosan megsérti a Lifestyle by BioTechUSA App szolgáltatások felhasználási feltételeit és szabályait.


A fiók törlése magaával vonja a felhasználóra vonatkozóan keletkezett információk végérvényes elvesztését és törlését.


A felhasználói fiók törlése a Lifestyle by BioTechUSA App szolgáltatásból egyidejűleg a Lifestyle by BioTechUSA App szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés felhasználó részéről történő azonnali hatályú felmondásnak minősül.


Panaszkezelés


A Lifestyle by BioTechUSA szolgáltatások használatával kapcsolatos panaszait a felhasználónak elektronikus formában kell megküldenie a [email protected] címre.


A panasznak tartalmaznia kell a panaszt benyújtó felhasználó azonosító adatait, valamint a panasszal érintett esemény rövid leírását.


A panaszt a Szolgáltató a kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül elbírálja, a panaszt bejelentő felhasználót pedig e-mailben értesíti ennek eredményéről, a Felhasználó által megadott, általa a Lifestyle by BioTechUSA App szolgáltatásokkal kapcsolatos levelezés céljára használt e-mail címre küldött válaszlevelében.


Záró rendelkezések


Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy megváltoztassuk a Lifestyle by BioTechUSA App szolgáltatások jelen általános felhasználási feltételeit, ezért kérjük, hogy kövesse figyelemmel az aktuális módosításokat. Mindemellett az általános szerződési feltételek esetleges módosításairól a Lifestyle by BioTechUSA App szolgáltatásban küldött üzenetben tájékoztatjuk felhasználóinkat.


A Lifestyle by BioTechUSA App szolgáltatások általános szerződési feltételei által nem szabályozott kérdésekben a lengyel jog irányadó, így a felek között annak előírásait kell alkalmazni.


A Lifestyle by BioTechUSA App szolgáltatások felhasználó általi igénybevételével kapcsolatban felmerült esetleges jogviták eldöntésére a tárgyban illetékes lengyel általános bíróságok rendelkeznek illetékességgel, a jogvitákra a lengyel jogszabályok és a lengyel nyelv irányadó.


Amennyiben a Lifestyle by BioTechUSA App szolgáltatások általános szerződési feltételei közül valamelyik rendelkezés érvénytelennek bizonyulna, vagy bírósági határozat azt ilyennek minősítené, az általános szerződési feltételek többi rendelkezése érvényben marad.


A Lifestyle by BioTechUSA szolgáltatások jelen általános szerződési feltételei 2021.07.29. napjától érvényesek és hatályosak.

Azért használunk Cookie-kat, hogy a legjobb élményeket szerezd a weboldalunkon.

Tudj meg többet

Elfogad